Thay Đổi Cổng

Phần này giải thích quy trình thay đổi cổng bằng một thiết bị được nối mạng.
Nếu bạn tạm thời cài đặt cổng của thiết bị khi cài đặt trình điều khiển, thay đổi nó thành một cổng phù hợp bằng quy trình sau.
Ở đây, phương pháp tạo một cổng Raw hoặc LPR bằng "Standard TCP/IP Port" được giải thích.

Điều kiện tiên quyết

Cài đặt trình điều khiển
Xác nhận tên hoặc địa chỉ IP của thiết bị (nếu thêm một cổng TCP/IP chuẩn).
Để thêm một cổng TCP/IP chuẩn, bạn cần nhập tên hoặc địa chỉ IP của thiết bị. Đối với tên của thiết bị, sử dụng tên mà thiết bị được sử dụng trên mạng. Nếu bạn không biết tên hoặc địa chỉ IP của thiết bị, kiểm tra với người quản trị mạng.
Xác định giao thức cần sử dụng
Raw: Một giao thức có thể được sử dụng bằng Windows. Nó truyền dữ liệu với tốc độ cao hơn LPR.
LPR: Giao thức thường được sử dụng bởi TCP/IP.
Khi khởi động máy tính, đăng nhập là thành viên của Administrators.

Quy trình

1.
Hiển thị [Thiết bị và Máy in] từ [Panel Điều khiển] của Windows.
2.
Nhấp chuột phải lên biểu tượng của thiết bị bạn sẽ cài đặt → chọn [Thuộc tính Máy in].
Nếu bạn đang sử dụng màn hình cảm ứng, ấn và giữ biểu tượng thiết bị bạn muốn cài đặt → chọn [Thuộc tính Máy in] trong menu pop-up.
3.
Hiển thị tờ [Cổng] → nhấp vào [Thêm Cổng].
4.
Trong hộp thoại [Cổng Máy in], chọn [Standard TCP/IP Port] từ [Loại cổng sẵn dùng] → nhấp vào [Cổng Mới].
5.
Tiếp tục vận hành theo chỉ dẫn trên trình hướng dẫn, sau đó nhập tên hoặc địa chỉ IP của thiết bị.
[Port Name] được tự động nhập. Thay đổi tên cổng nếu được yêu cầu.
Nếu màn hình [Additional port information required] được hiển thị, nhấp vào "Mở chi tiết" sau và thực hiện các thao tác cần thiết.
[+][-]
6.
Nhấp vào [Hoàn tất].
7.
Trong hộp thoại [Cổng Máy in], nhấp vào [Đóng].
8.
Nhấp vào [Cấu hình Cổng].
9.
Cài đặt cổng.
Khi sử dụng Raw
Chọn [Protocol] > [Raw] → nhấp vào [OK].
Khi sử dụng LPR
(1) Chọn [Protocol] > [LPR] → chỉ định một trong các hàng chờ in sau [LPR Settings] > [Queue Name].
LP: Đầu ra theo cài đặt spool của thiết bị. Đây là cài đặt thường được sử dụng.
SPOOL: Đầu ra sau khi chuyển sang đĩa cứng, bất kể cài đặt của thiết bị.
DIRECT: Đầu ra không chuyển sang đĩa cứng, bất kể cài đặt của thiết bị.
(2) Nhấp vào [OK].
10.
Nhấp vào [Đóng].