Thay Đổi Cài Đặt Để Phù Hợp Môi Trường Sử Dụng

Phần này giải thích cài đặt máy in chia sẻ, hoán đổi cổng và cài đặt thủ công trạng thái cài đặt tùy chọn của một thiết bị.