Thay Đổi Cài Đặt Mặc Định

Bạn có thể thay đổi cài đặt mặc định để cài đặt in mong muốn. Nếu bạn thay đổi cài đặt này thành cài đặt mà bạn sử dụng thường xuyên, bạn có thể giảm công sức cần thiết để cấu hình cài đặt khi in.
1.
Hiển thị [Thiết bị và Máy in] từ [Panel Điều khiển] của Windows.
2.
Nhấp chuột phải lên biểu tượng của thiết bị bạn sẽ cài đặt → chọn [Tùy chọn in].
3.
Trong màn hình cài đặt in của trình điều khiển, cài đặt các mục được yêu cầu.
Chuyển tờ và đặt cấu hình cho các cài đặt liên quan, nếu cần thiết.
4.
Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan