Desinstal·lació del controlador

Aquí s'explica el procediment que cal dur a terme per desinstal·lar un controlador que ja no sigui necessari.
El mètode de desinstal·lació serà diferent segons si s'havia utilitzat l'instal·lador o bé la funció d'afegir impressores de Windows un cop instal·lat el controlador.

Requisits previs

Quan inicieu l'ordinador, inicieu sessió com a membre dels Administrators.
Visualització de la pantalla [Escriptori] (quan utilitzeu Windows 8.1/Server 2012 R2)

Procediments

Per als controladors que es van instal·lar mitjançant un instal·lador

1.
Inicieu el desinstal·lador del controlador.
Quan utilitzeu funcions del Windows
Al Windows 10/Server 2016/Server 2019
(1) Visualitzeu [Configuració] > [Aplicacions] o [Sistema] > [Aplicacions i característiques].
(2) Seleccioneu el controlador que vulgueu desinstal·lar a [V4 Printer Driver Uninstaller] → feu clic a [Desinstal·la].
Als sistemes operatius diferents dels anteriors
(1) Visualitzeu [Tauler de control] > [Programes] > [Desinstal·la un programa].
(2) Seleccioneu el controlador que vulgueu desinstal·lar a [V4 Printer Driver Uninstaller] → feu clic a [Desinstal·la o repara].
Quan utilitzeu la funció de desinstal·lació del Windows, el desinstal·lador es visualitzarà en l'idioma que hàgiu seleccionat a l'instal·lador.
Quan utilitzeu el fitxer de desinstal·lació proporcionat amb el controlador
Feu doble clic en un dels següents fitxers.
Quan utilitzeu un fitxer de la carpeta d'un controlador instal·lat
Utilitzeu el fitxer [UNINSTAL.exe] corresponent al controlador que hi ha dins de la carpeta següent.
<carpeta d'instal·lació>\Canon\PrnUninstall
Quan utilitzeu un fitxer de la carpeta d'un controlador descarregat
Installer\UNINSTAL.exe
2.
Seleccioneu el nom del dispositiu que vulgueu desinstal·lar → feu clic a [Suprimeix].
[Neteja]: feu clic a aquesta opció per suprimir simultàniament tota la informació del registre i tots els fitxers relacionats no només amb el controlador seleccionat, sinó amb tots els controladors que apareixen a la llista. Feu clic a [Suprimeix] per dur a terme una desinstal·lació normal del controlador.
3.
A la pantalla que apareix per confirmar si voleu suprimir la impressora, feu clic a [Sí].
També és possible que es mostri un missatge de confirmació on se us pregunti si voleu eliminar el paquet.
4.
A la pantalla [Suprimeix impressora], feu clic a [Surt].

Per a controladors instal·lats amb la funció d'afegir impressora de Windows

1.
Visualitzeu [Dispositius i impressores] des del [Tauler de control] del Windows.
2.
Feu clic amb el botó dret a la icona del dispositiu que vulgueu eliminar → seleccioneu [Suprimeix el dispositiu].
Si esteu utilitzant un tauler tàctil, mantingueu premuda la icona del dispositiu que vulgueu eliminar → toqueu [Suprimeix el dispositiu] al menú emergent.
3.
A la pantalla [Suprimeix el dispositiu], feu clic a [Sí].
4.
Seleccioneu la icona de qualsevol dispositiu → feu clic a [Propietats del servidor d'impressió] des del menú.
5.
Visualitzeu el full [Controladors] a la pantalla [Propietats del servidor d'impressió].
6.
Feu clic a [Canvia configuració de controlador] → seleccioneu el controlador que vulgueu eliminar de [Controladors d'impressora instal·lats] → feu clic a [Suprimeix].
7.
Seleccioneu [Suprimeix el controlador i el paquet de controladors] → feu clic a [D'acord].
8.
Confirmeu el controlador a la pantalla de confirmació → feu clic a [Sí].
9.
Si es mostra la pantalla [Quitar paquete de controladores], feu clic a [Eliminar] després de verificar la informació del paquet → feu clic a [D'acord].
És possible que aparegui un missatge indicant que el paquet no es pot eliminar. En aquest cas, només s'elimina el controlador.