Quant a aquest controlador

Aquest controlador us permet visualitzar la pantalla d'opcions d'impressió dels controladors que admeten les aplicacions de la Botiga del Windows i les aplicacions d'escriptori, a més d'utilitzar les funcions d'impressió dels dispositius Canon.
Com que admet múltiples dispositius, us permet fer servir funcions bàsiques d'impressió sense instal·lar un controlador per a cada dispositiu.
En aquest manual, les aplicacions de la Botiga del Windows i les aplicacions d'UWP (Universal Windows Platform) s'anomenen aplicacions de la botiga.

Impressió des d'una aplicació d'escriptori

Quan imprimiu des de les aplicacions d'escriptori es mostrarà la pantalla d'opcions d'impressió següent.

Impressió des d'una aplicació de la botiga

Quan imprimiu des de les aplicacions de la botiga es mostrarà la pantalla d'opcions d'impressió següent.
Les funcions que són necessàries per imprimir des de les aplicacions de la botiga s'instal·laran automàticament des de la Botiga del Windows un cop s'hagi instal·lat el controlador.

Temes relacionats