Opcions comunes per a tots els fulls

Podeu configurar funcions bàsiques d'impressió mitjançant la vista prèvia d'opcions a cadascun dels fulls. També podeu veure les opcions favorites, recuperar la configuració estàndard de les opcions d'impressió, etc.
Vista prèvia d'opcions
Mostra les opcions d'impressió actuals a una vista prèvia. Podeu definir funcions d'impressió bàsiques fent clic a la vista prèvia.
[+][-]
[Opcions favorites]
Mostra una llista d'opcions favorites registrades.
[Registra]
Us permet registrar les opcions d'impressió actuals com a opcions favorites.
Quadre de diàleg [Registra les opcions favorites]
[+][-]
[Restableix les opcions d'impressió]
Retorna les opcions d'impressió de tots els fulls a les seves configuracions estàndard.
[Restaura els valors predeterminats]
Retorna les opcions d'impressió del full obert a les seves configuracions estàndard.

Temes relacionats