Full [Opcions del dispositiu]/[Opcions d'administrador]

Podeu marcar les opcions de menú, a més de configurar les opcions de gestió d'ID de departament i les opcions d'administrador relatives al dispositiu.
NOTA
Si torneu a la pantalla d'opcions d'impressió, visualitzeu-la des de la icona del dispositiu a [Dispositius i impressores] o des del menú d'impressió d'una aplicació d'escriptori.

Full [Opcions del dispositiu]

[Recupera la informació del dispositiu]
Obté informació del dispositiu i l'aplica a les opcions.
[Llista d'opcions]
Mostra en format de llista la informació de configuració sobre les opcions de sortida del paper i les opcions de l'origen del paper, entres d'altres, que s'adjunten al dispositiu.
Si voleu establir les opcions de menú manualment, seleccioneu un element i, després, establiu l'element que es visualitzi sota la [Llista d'opcions].
[Funció d'autenticació]
Gestiona la impressió mitjançant la funció de gestió d'ID de departament o la funció d'autenticació de l'usuari. Feu clic a [Opcions] i seleccioneu el tipus de funció d'autenticació que vulgueu utilitzar.
[Nom d'usuari predeterminat]
Us permet establir un valor predeterminat del nom d'usuari que vulgueu fer servir per a les tasques d'impressió. El nom d'usuari establert es mostra al tauler de control del dispositiu i s'aplica com a nom d'usuari per a les capçaleres i els peus de pàgina.
Per establir aquest element, cal habilitar el full [Opcions d'administrador] > [Permet els canvis de nom d’usuari].
[Informació de l'origen del paper]
Mostra informació sobre el paper establert als orígens del paper. També podreu composar el comentari que vulgueu per a cada origen del paper.
[+][-]
[Opcions d'adreça IP]
Us permet especificar si l'adreça IP del dispositiu del qual es vulgui obtenir la informació es detectarà automàticament o si s'especificarà manualment. Si no es pot resoldre l'adreça IP, podeu especificar l'adreça IP per obtenir la informació del dispositiu.
Si especifiqueu l'adreça IP amb aquesta opció, no s'aplicarà al port per a la impressió.
[Quant a]
Mostra informació sobre la versió del controlador.

Full [Opcions d'administrador]

[Llista d'opcions]
Mostra en format de llista les opcions i els seus continguts per tal que l'administrador del dispositiu pugui gestionar les opcions predeterminades.
[Canvia les opcions d'administrador]
Us permet canviar els privilegis d'usuari i cadascuna de les opcions al full [Llista d'opcions].

Temes relacionats