Configuració del nom d'usuari

Podeu establir un nom d'usuari que vulgueu fer servir per a les tasques d'impressió. El nom d'usuari establert es mostra al tauler de control del dispositiu i s'imprimeix com a nom d'usuari per a les capçaleres i els peus de pàgina.
Per canviar el nom d'usuari, haureu de permetre canvis a les opcions del dispositiu.

Per permetre canvis al nom d'usuari

1.
Visualitzeu el full [Compatibilitat/Dispositiu].
2.
Feu clic a [Opcions del dispositiu].
Quan feu clic a [Opcions del dispositiu], després que aparegui una pantalla de confirmació preguntant-vos si voleu desar les opcions, la pantalla d'opcions d'impressió es tancarà.
3.
Visualitzeu el full [Opcions d'administrador].
4.
Feu clic a [Canvia les opcions d'administrador].
Si apareix una pantalla demanant-vos que confirmeu si voleu permetre que es facin canvis, feu clic a [Sí] → visualitzeu el full [Opcions d'administrador].
5.
Habiliteu la [Llista d'opcions] > [Permet els canvis de nom d’usuari] → feu clic a [D'acord].

Per establir el nom d'usuari

1.
Visualitzeu el full [Compatibilitat/Dispositiu].
2.
Feu clic a [Opcions de nom d'usuari].
3.
Al quadre de diàleg [Opcions de nom d'usuari], seleccioneu [Nom que cal usar] → feu clic a [D'acord].

Temes relacionats