Full [Qualitat]

Podeu establir un mètode de processament d'impressió perquè coincideixi amb el contingut de les dades impreses.
[Opcions detallades de qualitat]
Us permet definir detalls de la qualitat d'impressió.
Quadre de diàleg [Opcions detallades de qualitat]
[+][-]
[Opcions de coincidència]
Us permet establir una operació de coincidència per a l'ajustament del color.
Quadre de diàleg [Opcions de coincidència]
[+][-]
[Impressió en dos colors]
Imprimeix en dos colors: les parts de les dades d'impressió que no disposin de cap dada de color s'imprimeixen en ombres de negre, i les parts que disposin de dades de color s'imprimeixen en ombres del color especificat.

Temes relacionats