Nastavenie mena používateľa

Môžete nastaviť meno používateľa, ktoré chcete použiť pre tlačové úlohy. Nastavené meno používateľa sa zobrazí na ovládacom paneli zariadenia a vytlačí sa ako meno používateľa v hlavičkách a pätách.
Ak chcete zmeniť meno používateľa, musíte povoliť zmeny v nastaveniach zariadenia.

Povolenie zmien používateľského mena

1.
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2.
Kliknite na položku [Nastavenia zariadenia].
Keď kliknete na [Nastavenia zariadenia], po zobrazení potvrdzovacej obrazovky s otázkou, či chcete uložiť nastavenia, sa zatvorí obrazovka nastavení tlače.
3.
Zobrazte kartu [Nastavenia správcu].
4.
Kliknite na položku [Zmeniť nastavenia správcu].
Ak sa zobrazí obrazovka, ktorá vyžaduje, aby ste potvrdili, či chcete povoliť zmeny, kliknite na [Áno] → zobrazte kartu [Nastavenia správcu].
5.
Povoľte [Zoznam nastavení] > [Povoliť zmeny mena používateľa] → kliknite na [OK].

Nastavenie používateľského mena

1.
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2.
Kliknite na položku [Nastavenie mien používateľov].
3.
V dialógovom okne [Nastavenie mien používateľov] vyberte položku [Meno, ktoré sa použije] → kliknite na tlačidlo [OK].

Príbuzné témy