Karta [Podpora/zariadenie]

Môžete nakonfigurovať nastavenia prostredia ovládača, nastavenia informácií o zariadení atď.
[Zobraziť nastavenia]
Zobrazí zoznam na kontrolu aktuálneho nastavenia.
[Upraviť obľúbené nastavenia]
Umožňuje upraviť zoznam [Obľúbené nastavenia] a importovať alebo exportovať ho a použiť v iných počítačoch.
Dialógové okno [Upraviť obľúbené nastavenia]
[+][-]
[Riešenie problémov]
Umožňuje nakonfigurovať podrobné prevádzkové nastavenia ovládača pre špeciálnu tlač alebo aplikácie. Po výbere položky [Zoznam nastavení] v dialógovom okne [Riešenie problémov] sa zobrazí podrobné vysvetlenie.
[Predvoľby]
Umožňuje zmeniť veľkosť papiera zobrazeného ovládačom a jazyk zobrazenia podľa regiónu, ktorý používate, alebo vašich preferencií a inicializovať nastavenia obľúbených nastavení atď. Ak chcete zmeniť jazyk zobrazenia po výbere požadovaného jazyka na použitie v položke [Jazyk], zatvorte okno nastavení tlače a potom ho znova otvorte.
[Nastavenia overovacích údajov]
Umožňuje spravovať tlač prostredníctvom funkcie správy podnikových ID alebo funkcie overovania používateľov.
Kliknutím na položku [Overiť] na zobrazenej obrazovke môžete skontrolovať, či sa informácie o overovaní zadané v zariadení a zadaný obsah zhodujú.
[Nastavenie mien používateľov]
Umožňuje nastaviť meno používateľa, ktoré chcete použiť pre tlačové úlohy. Nastavené meno používateľa sa zobrazí na ovládacom paneli zariadenia a používa sa ako meno používateľa v hlavičkách a pätách.
[+][-]
[Nastavenia zariadenia]
Umožňuje nakonfigurovať nastavenia doplnkov zariadenia a správcovské nastavenia.
[+][-]
[Informácie]
Zobrazuje informácie o verzii ovládača.

Príbuzné témy