Registrácia obľúbených nastavení

Môžete vyvolať často používané nastavenia tlače pri tlači s registrovaním týchto nastavení v položke [Obľúbené nastavenia].
1.
Na obrazovke nastavení tlače ovládača nakonfigurujte nastavenia, ktoré chcete zaregistrovať.
V prípade potreby prepnite na inú kartu a nastavte príslušné nastavenia.
2.
Kliknite na [Registrovať] v spodnej časti obrazovky v zozname [Obľúbené nastavenia].
3.
V dialógovom okne [Registrovať obľúbené nastavenia] vyberte [Názov] a [Ikona].
Podľa potreby zadajte text do poľa [Komentár].
4.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy