Spoločné nastavenia pre všetky karty

Pomocou náhľadu nastavení na každej strane môžete nastaviť základné funkcie tlače. Taktiež môžete zobraziť obľúbené nastavenia, obnoviť štandardné konfigurácie nastavení tlače atď.
Náhľad nastavení
Zobrazí aktuálne nastavenia tlače ako ukážku. Kliknutím na ukážku môžete nastaviť základné funkcie tlače.
[+][-]
[Obľúbené nastavenia]
Zobrazenie zoznamu zaregistrovaných obľúbených nastavení.
[Registrovať]
Umožňuje zaregistrovať aktuálne nastavenia tlače ako obľúbené nastavenia.
Dialógové okno [Registrovať obľúbené nastavenia]
[+][-]
[Resetovať nastavenia tlače]
Vráti nastavenia tlače všetkých kariet na svoje štandardné konfigurácie.
[Obnoviť predvolené]
Vráti nastavenia tlače na otvorenej karte na svoje štandardné konfigurácie.

Príbuzné témy