Informácie o súbore Readme

V súbore Readme sa nachádzajú informácie o opatreniach pri inštalácii alebo používaní ovládačov.
Súbor Readme sa nachádza v priečinku prevzatého ovládača a má nasledujúci názov.
Readme_sk.html
Ak vykonávate inštaláciu pomocou inštalačného programu, môžete si pozrieť aj obrazovku, kde nájdete LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON.