Kontrola pred inštaláciou

V tejto časti sa uvádza, čo je potrebné skontrolovať pred inštaláciou ovládača, aby prebehla úspešne.