Aktualizácia/odinštalovanie ovládača

Postupy na aktualizáciu ovládača a odinštalovanie ovládača sú popísané nižšie.