Odinštalovanie ovládača

V tejto časti je uvedený postup na odinštalovanie ovládača, ktorý už nie je potrebný.
Spôsob odinštalovania sa líši v závislosti od toho, či bol pri inštalácii ovládača použitý inštalačný program alebo funkcia pridania tlačiarne systému Windows.

Predpoklady

Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Zobrazenie obrazovky [Pracovná plocha] (pri používaní Windows 8.1/Server 2012 R2)

Postupy

Pre ovládače, ktoré boli nainštalované pomocou inštalačného programu

1.
Spustite program na odinštalovanie ovládača.
Pri použití funkcií systému Windows
Vo Windows 10/Server 2016/Server 2019
(1) Otvorte okno [Nastavenie] > [Aplikácie] alebo [Systém] > [Aplikácie a súčasti].
(2) Vyberte ovládač, ktorý chcete odinštalovať v [V4 Printer Driver Uninstaller] → kliknite na [Odinštalovať].
Pri operačných systémoch iných ako systémy uvedené vyššie
(1) Otvorte okno [Ovládací panel] > [Programy] > [Odinštalovať program].
(2) Vyberte ovládač, ktorý chcete odinštalovať v [V4 Printer Driver Uninstaller] → kliknite na [Odinštalovať alebo zmeniť].
Ak používate funkciu odinštalovania v systéme Windows, odinštalačný program sa zobrazí v jazyku, ktorý ste vybrali v inštalačnom programe.
Pri použití odinštalačného súboru dodaného s ovládačom
Dvakrát kliknite na jeden z nasledujúcich súborov.
Pri použití súboru v priečinku s nainštalovaným ovládačom
Použite súbor [UNINSTAL.exe], ktorý prislúcha ovládaču v nasledujúcom priečinku.
<inštalačný priečinok>\Canon\PrnUninstall
Pri použití súboru v priečinku s prevzatým ovládačom
Installer\UNINSTAL.exe
2.
Vyberte názov zariadenia, ktoré chcete odinštalovať → kliknite na položku [Odstrániť].
[Vyčistenie]: Kliknutím na toto tlačidlo sa zároveň odstránia všetky súbory a údaje v registroch týkajúce sa všetkých ovládačov zobrazených v zozname (nielen vybratého ovládača). Kliknutím na tlačidlo [Odstrániť] sa vykoná normálne odinštalovanie ovládača.
3.
Na obrazovke potvrdenia odstránenia tlačiarne kliknite na tlačidlo [Áno].
Môže sa zobraziť potvrdzujúca správa s otázkou, či chcete odstrániť aj balík.
4.
Na obrazovke [Odstránenie tlačiarne] kliknite na položku [Ukončiť].

V prípade ovládačov, ktoré boli nainštalované pomocou funkcie pridania tlačiarne systému Windows

1.
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
2.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť → vyberte [Odstrániť zariadenie].
Ak používate dotykový panel, stlačte a podržte ikonu zariadenia, ktoré chcete odstrániť → vo vyskakovacej ponuke ťuknite na [Odstrániť zariadenie].
3.
Na obrazovke [Odstránenie zariadenia] kliknite na položku [Áno].
4.
Vyberte ikonu ktoréhokoľvek zariadenia → v ponuke kliknite na [Vlastnosti tlačového servera].
5.
Otvorte kartu [Ovládače] na obrazovke [Vlastnosti tlačového servera].
6.
Kliknite na [Zmeniť nastavenie ovládača] → vyberte ovládač, ktorý chcete odobrať zo zoznamu [Nainštalované ovládače tlačiarne] → kliknite na [Odstrániť].
7.
Vyberte možnosť [Odstrániť ovládač a balík súborov ovládača] → kliknite na položku [OK].
8.
Potvrďte ovládač na potvrdzovacej obrazovke → kliknite na [Áno].
9.
Ak sa zobrazí obrazovka [Odstránenie balíka súborov ovládača], kliknite po overení informácií balíka na [Odstrániť] → kliknite na [OK].
Môže sa zobraziť správa, že balík nemožno odinštalovať. V takom prípade sa odstránil len ovládač.