Zmena portu

V tejto časti je vysvetlený postup zmeny portu používaného zariadením pripojeným k sieti.
Ak pri inštalácii ovládača dočasne nastavíte port pre zariadenie, nasledujúcim spôsobom ho zmeňte na správny port.
Tu je vysvetlený postup vytvorenia portu typu Raw alebo LPR pomocou portu „Standard TCP/IP Port“.

Predpoklady

Inštalácia ovládača
Potvrďte názov alebo IP adresu zariadenia (ak pridávate štandardný TCP/IP port).
Ak chcete pridať štandardný TCP/IP port, musíte zadať názov a IP adresu zariadenia. Ako názov zariadenia použite názov, pod ktorým je zariadenie známe v sieti. Ak nepoznáte názov alebo IP adresu zariadenia, obráťte sa na správcu siete.
Určenie protokolu, ktorý bude použitý.
Raw: Protokol, ktorý sa môže používať v systéme Windows. Prenáša údaje vyššou rýchlosťou ako LPR.
LPR: Protokol, ktorý TCP/IP bežne používa.
Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.

Postupy

1.
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
2.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → vyberte [Vlastnosti tlačiarne].
Ak používate dotykový panel, stlačte a podržte ikonu zariadenia, ktoré chcete nastaviť → vo vyskakovacej ponuke ťuknite na [Vlastnosti tlačiarne].
3.
Zobrazte kartu [Porty] → kliknite na [Pridať port].
4.
V dialógovom okne [Porty tlačiarní] vyberte [Standard TCP/IP Port] v [Dostupné porty tlačiarní] → kliknite na [Nový port].
5.
Pokračujte v prevádzke v súlade s pokynmi v sprievodcovi, potom zadajte názov zariadenia alebo IP adresu.
[Názov portu] sa automaticky zadá. V prípade potreby zmeňte názov portu.
Ak sa zobrazí obrazovka [Vyžadujú sa ďalšie informácie o porte], kliknite na položku „Otvoriť detaily“ a vykonajte potrebné operácie.
[+][-]
6.
Kliknite na položku [Dokončiť].
7.
V dialógovom okne [Porty tlačiarní] kliknite na tlačidlo [Zavrieť].
8.
Kliknite na položku [Konfigurovať port].
9.
Nastavte port.
Ak používate Raw
Vyberte [Protokol] > [Raw] → kliknite na [OK].
Ak používate LPR
(1) Vyberte položku [Protokol] > [LPR] → zadajte jeden z nasledujúcich tlačových fontov v poli [LPR - nastavenie] > [Názov frontu].
LP: Výstup podľa nastavenia frontu tlače zariadenia. Toto je bežne používané nastavenie.
SPOOL: Výstup vždy až po zaradení do frontu na pevný disk, bez ohľadu na nastavenia zariadenia.
DIRECT: Výstup vždy bez zaradenia do frontu na pevný disk, bez ohľadu na nastavenia zariadenia.
(2) Kliknite na tlačidlo [OK].
10.
Kliknite na položku [Zavrieť].