Zmena nastavení podľa prostredia používania

V tejto časti sú vysvetlené nastavenia zdieľanej tlačiarne, prepínanie portov a manuálne nastavenie stavu inštalácie doplnkov zariadenia.