Zaregistrovanie vlastných veľkostí papiera

Požadovanú veľkosť papiera môžete zaregistrovať a používať ju na tlač. Zaregistrované veľkosti papiera môžete takisto používať na tlač s ostatnými zariadeniami z používaného počítača.
1.
Zobrazte kartu [Hlavné].
2.
Kliknite na položku [Vlastný papier].
3.
V dialógovom okne [Nastavenia vlastného papiera] kliknite na tlačidlo [Pridať].
4.
V dialógovom okne [Upraviť vlastný papier] nakonfigurujte podrobné nastavenia, ako je názov, rozmery atď. vlastnej veľkosti papiera → kliknite na [OK].
5.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy