Karta [Hlavné]

Môžete nastaviť základné funkcie tlače.
[Formát strany]
Zobrazuje veľkosť stránky nastavenú v aplikácii alebo veľkosť stránky nastavenú po kliknutí na časť [Podrobnosti].
[+][-]
[Výstupný formát]
Určuje skutočnú veľkosť papiera, na ktorý chcete tlačiť. Ak vyberiete veľkosť, ktorá sa líši od nastavenia [Formát strany], tlačové údaje sa zväčšia alebo zmenšia, aby sa pri tlači zmestili na nastavenú veľkosť strany.
[Orientácia]
Určuje orientáciu tlačových údajov.
[Kópie]
Určuje počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť.
[Obojstranná tlač]
Tlač na obidve strany papiera. Predvolené nastavenie tlačiarní, ktoré podporujú obojstrannú tlač, je [Obojstranná tlač].
[Miesto zošívania]
Určuje miesto zošívania.
[+][-]
[Tlač brožúry]
Tlač so stránkami dokumentu usporiadanými tak, aby sa mohli preložiť v polovici na vytvorenie brožúry.
[Podrobnosti]
Umožňuje nakonfigurovať podrobné nastavenia pri vykonávaní tlače brožúr, ako je smer otvárania a šírka väzby.
Dialógové okno [Nastavenia brožúry]
[+][-]
[Rozloženie strán]
Tlač viacerých strán rozmiestnených na jednom liste.
[Zošitie]
Zošívanie strán pri výstupe tlačových údajov. Vyberte miesto(-a) zošívania.
[Zap. (Eko (bez zošitia))] lisovanie papiera bez použitia spiniek.
Dostupné miesta zošívania sa líšia v závislosti od veľkosti výstupného papiera, smeru podávania papiera a spôsobu zdroja papiera.
[Režim farieb]
Prepínanie medzi farebnou a čiernobielou tlačou.
[+][-]
[Metóda výstupu]
Nastaví spôsob výstupu tlačových údajov. Môžete nastaviť kód PIN v tlačových údajoch alebo tlačové údaje môžete uložiť v zariadení.
[+][-]
[Vlastný papier]
Umožňuje zaregistrovať požadovanú veľkosť papiera, ktorú môžete použiť na tlač.
Pripojené položky označené ako () sú štandardné veľkosti papiera a nemôžete ich upraviť ani odstrániť.

Príbuzné témy