Uloženie tlačových údajov

Tlačové údaje môžete uložiť v schránke v zariadení. Takisto môžete zmeniť nastavenia alebo skombinovať uložené údaje s inými uloženými údajmi pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo vzdialeného používateľského rozhrania.
POZNÁMKA
Ak nastavíte číslo schránky použitej vo funkcii uloženej tlače ako predvolené, môžete zmenšiť úsilie potrebné na konfiguráciu nastavení počas tlače.
1.
Zobrazte kartu [Hlavné].
2.
Vyberte možnosť [Uložiť do poštovej schránky] v poli [Metóda výstupu].
3.
V dialógovom okne [Nastavenia ukladania] nastavte [Názov dokumentu].
Ak chcete použiť požadovaný názov, vyberte položku [Zadať názov] → zadajte názov.
4.
Kliknite na položku [Získať informácie o poštovej schránke] → vyberte cieľ v zozname [Poštová schránka].
Pomocou klávesu [Ctrl] alebo [Shift] môžete vybrať súčasne viaceré schránky.
5.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy