Karta [Podávanie papiera]

Môžete nastaviť zdroj papiera a informácie.
POZNÁMKA
V závislosti od zásobníkov papiera a ich kombinácií nainštalovaných ako možnosti sa informácie o zdroji papiera zobrazené v ovládači nemusia zhodovať s informáciami o zdroji papiera zobrazenými v zariadení. Kvôli tomu sa vám možno nepodarí získať správne informácie o zariadení týkajúce sa zdrojov papiera.
[Zdroj papiera]
Určuje papier na tlač podľa zdroja papiera. Ak vyberiete [Automaticky], automaticky sa vyberie zdroj papiera zodpovedajúci výstupnej veľkosti papiera.
[Informácie o zdroji papiera]
Zobrazí informácie o súprave papiera v zdrojoch papiera. Môžete tiež nastaviť požadovaný komentár pre každý zdroj papiera.

Príbuzné témy