Zariadenie nemožno v sieti rozpoznať

Ak vyšpecifikujete port sieťovej tlačiarne počas inštalácie, zariadenie sa v zozname zdieľaných tlačiarní nemusí zobraziť.
Vtedy to môže byť spôsobené radom príčin. V prípade potreby zmeňte nastavenia vzhľadom na každú položku „Náprava“.

Príčina 1.

Sieťové nastavenia operačného systému sú nesprávne.
Náprava
Skontrolujte, či sú potrebné nastavenia nakonfigurované v sieťových nastaveniach operačného systému. Ak nie sú, zmeňte nastavenia podľa nasledujúceho postupu.
(1) Zobrazte [Centrum sietí a zdieľania] → skontrolujte sieťový profil, ktorý používate v [Zobrazenie aktívnych sietí].
[Centrum sietí a zdieľania] môžete zobraziť nasledujúcim spôsobom.
Vo Windows 10/Server 2016/Server 2019
Vyberte možnosť [Nastavenie] > [Sieť a internet] > [Ethernet] → kliknite na položku [Centrum sietí a zdieľania].
Vo Windows 8.1/Server 2012 R2
Kliknite na [Ovládací panel] > [Sieť a internet] > [Centrum sietí].
(2) Kliknite na tlačidlo [Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania].
(3) Ak je vybraná možnosť [Zisťovanie siete] > [Vypnúť zisťovanie siete] v profile siete skontrolovanom v kroku (1), vyberte [Zapnúť zisťovanie siete].
(4) Kliknite na tlačidlo [Uložiť zmeny].
Ak sa požaduje heslo Administrator alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo zadajte informácie o potvrdení.

Príčina 2.

Operačný systém je nastavený tak, že zariadenia nemožno rozpoznať.
Náprava
Ak chcete zobraziť zariadenie v zozname zdieľaných tlačiarní, zmeňte nastavenia operačného systému podľa nasledujúceho postupu.
(1) Kliknite na [Programy] > [Programy a súčasti] v ponuke [Ovládací panel] systému Windows.
(2) Kliknite na [Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows] na obrazovke [Programy a súčasti].
(3) Povoľte možnosť [Podpora zdieľania súborov SMB 1.0/CIFS] na obrazovke [Súčasti systému Windows] → kliknite [OK].
Aby sa nové nastavenie použilo, možno budete musieť reštartovať počítač.
V prípade operačného systému servera zvoľte možnosť [Manage] > [Add Roles and Features] v ponuke [Server Manager] a povoľte [Features] > [Podpora zdieľania súborov SMB 1.0/CIFS].
(4) Po nainštalovaní ovládača obnovte pôvodné hodnoty nastavení.
Hore uvedené zmeny nastavení sa požadujú len pre inštaláciu ovládača. Po dokončení inštalácie ovládača odporúčame obnoviť pôvodné nastavenie položky [Podpora zdieľania súborov SMB 1.0/CIFS].

Príčina 3.

Sieťové prostredie je jedno z prostredí, v ktorom zariadenie nemožno rozpoznať.
Náprava
V sieťovom prostredí s protokolom TCP/IP vykonajte nastavenie tak, aby zariadenie, ktoré chcete rozpoznať, a používaný počítač boli v rámci rovnakej podsiete.
Ak ste pripojení k sieťovému prostrediu, ktoré nepoužíva protokol TCP/IP, nainštalujte ovládač uvedením portu alebo adresy IP.

Príčina 4.

Ovládač zodpovedajúci rozpoznanému zariadeniu je už nainštalovaný.
Náprava
Ak chcete ovládač nainštalovať zistením zariadenia, najskôr odinštalujte ovládač a potom zariadenie vyhľadajte znova.

Príbuzné témy