Po aktualizácii ovládača sa nastavenia tlače vrátia na predvolené hodnoty

Ak sa po aktualizácii nainštalovaných ovládačov nepreniesli žiadne nastavenia tlače a všetky nastavenia tlače sa vrátili na svoje predvolené nastavenia, príčinou môžu byť nasledujúce dôvody. Tento problém vyriešte v závislosti od obsahu „Náprava“.

Príčina

Špecifikácie systému Windows alebo zmeny v ovládači z dôvodu doplnenia alebo zmien funkcií.
Náprava
Po získaní informácií o zariadení zmeňte nastavenia tlače.
Ak chcete získať informácie o zariadení, vykonajte postup na povolenie používania funkcií zariadenia.

Príbuzné témy