Installation af en downloadet MF-driver (netværksforbindelse)

Her beskrives proceduren til at installere den nyeste version af MF-driveren vha. et installationsprogram, der er downloadet fra hjemmesiden. Det søger automatisk efter enheder på netværket og installerer MF-driveren.
Installer med denne procedure, hvis den MF-driver, der findes på den medfølgende DVD-ROM, ikke er kompatibel med din computers styresystem.

Forudsætninger

Kontroller, at følgende betingelser er opfyldt. Fuldfør forberedelserne.
Systemkrav
Et TCP/IP-netværksmiljø
Hvis du ikke kender det netværksmiljø, der anvendes, kan du kontakte din netværksadministrator.
Enheden skal være på det samme undernet som den computer, der anvendes.
Forberedelser til og foranstaltninger ved installation
Log på som medlem af Administratorer, når du starter computeren.
[Skrivebord]-skærmvisning (når der bruges Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Procedurer

1.
Dobbeltklik på det downloadede installationsprogram → klik på [Næste].
2.
Læs licensaftalen → klik på [Ja].
3.
Hvis følgende skærmbillede vises, skal du vælge [Netværksforbindelse (netværksmodeller)] → klik på [Næste].
4.
Vælg den enhed, du bruger → klik på [Næste].
BEMÆRK
Hvis enheden ikke vises i [Enhedsliste], skal du kontrollere forbindelsen mellem computeren og enheden og IP-adresseindstillingerne og klikke på [Opdater enhedsliste]. Hvis enheden stadig ikke vises, skal du klikke på [Søg via IP-adresse] → skriv IP-adressen på enheden → klik på [OK]. Metoden til bekræftelse af IP-adresse er beskrevet i brugervejledningen til enheden.
5.
Vælg den driver, du vil installere → klik på [Næste] → angiv dine indstillinger.
Hvis der vises en liste over drivere, der svarer til sidebeskrivelsessproget, når du har valgt en printerdriver på skærmbilledet [Vælg driver], skal du vælge den driver, du vil benytte.
Hvis du vil benytte en printserver, skal du vælge følgende.
Vælg [Vælg driver]-skærmbilledet > [Canon Driver Information Assist Service] (når hentes oplysninger om enheder).
Vælg [Bekræft indstillinger]-skærmbilledet > [Brug som delt printer] eller [Brug som delt fax] (når du vil bruge den computer, du installerer på, som printserver).
6.
Kontroller indstillingerne → klik på [Start].
7.
Angivelse af standardprinter og prøveudskrift.
Ved indstilling af standarddriver: Vælg driveren → klik [Næste]
Ved prøveudskrivning: Marker driverens afkrydsningsfelt
8.
Klik på [Afslut].
Hvis de installeres korrekt, vises der et MF-driver-ikon på nedenstående steder. Hvis der ikke vises et ikon, skal du afinstallere MF-driveren og geninstallere.
Printerdriver eller faxdriver:
Ved brug af Windows 10:
[Indstillinger] > [Enheder] > [Printere og scannere] > [Printere]
Ved andre versioner end Windows 10:
Windows Kontrolpanel > [Enheder og printere], [Printere] eller [Printere og faxenheder].
Scannerdriver:
Windows Kontrolpanel > [Scannere og kameraer].

Relaterede emner