[Brugerdefineret installation] Fra DVD-ROM (netværksforbindelse)

Her beskrives proceduren til automatisk at søge efter en enhed på et netværk og installere med [Brugerdefineret installation] fra den medfølgende DVD-ROM. Med denne procedure kan du angive, hvilken software og hvilke vejledninger der skal installeres.

Forudsætninger

Kontroller, at følgende betingelser er opfyldt. Fuldfør forberedelserne.
Systemkrav
Et TCP/IP-netværksmiljø
Hvis du ikke kender det netværksmiljø, der anvendes, kan du kontakte din netværksadministrator.
Enheden skal være på det samme undernet som den computer, der anvendes.
Forberedelser til og foranstaltninger ved installation
Log på som medlem af Administratorer, når du starter computeren.
[Skrivebord]-skærmvisning (når der bruges Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Procedurer

1.
Sæt DVD-ROM i computeren → klik på [Brugerdefineret installation].
Hvis DVD-ROM-menuen ikke vises, skal du klikke på "Åbn detaljer".
[+][-]
2.
Hvis [Vælg forbindelsestypen]-skærmen vises, skal du vælge [Netværksforbindelse] → klikke på [Næste].
3.
Vælg den software, du vil installere → klik på [Installer].
4.
Læs licensaftalen → klik på [Ja].
5.
Klik på [Næste].
6.
Vælg den enhed, du bruger → klik på [Næste].
BEMÆRK
Hvis enheden ikke vises i [Enhedsliste], skal du kontrollere forbindelsen mellem computeren og enheden og IP-adresseindstillingerne og klikke på [Opdater enhedsliste]. Hvis enheden stadig ikke vises, skal du klikke på [Søg via IP-adresse] → skriv IP-adressen på enheden → klik på [OK]. Metoden til bekræftelse af IP-adresse er beskrevet i brugervejledningen til enheden.
7.
Vælg den driver, du vil installere → klik på [Næste] → angiv dine indstillinger.
Hvis der vises en liste over drivere, der svarer til sidebeskrivelsessproget, når du har valgt en printerdriver på skærmbilledet [Vælg driver], skal du vælge den driver, du vil benytte.
Hvis du vil benytte installationens destinationscomputer som printserver, skal du vælge følgende.
Vælg [Vælg driver]-skærmbilledet > [Canon Driver Information Assist Service].
Vælg [Bekræft indstillinger]-skærmbilledet > [Brug som delt printer] eller [Brug som delt fax].
8.
Kontroller indstillingerne → klik på [Start].
9.
Angivelse af standardprinter og prøveudskrift.
Ved indstilling af standarddriver: Vælg driveren → klik [Næste]
Ved prøveudskrivning: Marker driverens afkrydsningsfelt
10.
Klik på [Afslut].
11.
Hvis du har valgt MF Scan Utility, skal du læse instruktionerne på skærmen → klik [Næste] hvis du vil fortsætte installationen.
12.
Installer softwaren i henhold til instruktionerne på skærmen → klik på [Næste].
13.
Skub DVD-ROM ud, vælg [Genstart computeren nu (anbefales)], og klik på [Genstart].
Hvis de installeres korrekt, vises der et MF-driver- eller software-ikon på nedenstående steder. Hvis der ikke vises et ikon, skal du afinstallere MF-driveren eller softwaren og geninstallere.
Printerdriver eller faxdriver:
Ved brug af Windows 10:
[Indstillinger] > [Enheder] > [Printere og scannere] > [Printere]
Ved andre versioner end Windows 10:
Windows Kontrolpanel > [Enheder og printere], [Printere] eller [Printere og faxenheder].
Scannerdriver:
Windows Kontrolpanel > [Scannere og kameraer].
For MF Scan Utility:
Ved brug af Windows 10:
Startmenu > Liste over apps
Ved brug af Windows 8/8.1:
Klik på [] i nederste venstre hjørne af [Start]-skærmen → [Apps]-skærmen > [Canon]-mappen > [MF Scan Utility]-mappen
Ved brug af Windows Vista/7:
[] (Start) eller [Start]-menuen > [Canon]-mappen > [MF Scan Utility]-mappen
Anden software eller elektroniske brugervejledninger:
Proceslinje eller [Skrivebord]-skærm

Relaterede emner