Forbrugsmaterialer

Brugte tonerpatroner og tromler må ikke bortskaffes i åben ild. Opbevar desuden ikke tonerpatroner, tromler eller papir i nærheden af åben ild. Dette kan antænde toneren, hvorved der kan opstå forbrændinger eller brand.
Hvis du ved en fejl spilder eller hælder toner ud, skal du forsigtigt aftørre den løse toner med en fugtig, blød klud, og undgå at inhalere tonerstøv. Brug ikke en støvsuger, der ikke er udstyret med sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre udblæsning af støv, til fjernelse af spildt toner. Dette kan beskadige støvsugeren eller resultere i en støveksplosion på grund af den statiske ladning.
Hvis du har pacemaker
Tromleenheder genererer et svagt magnetflux. Hvis du har pacemaker og føler dig utilpas, skal du gå væk fra tonerpatronerne og straks søge læge.
Vær omhyggelig med ikke at inhalere toner. Hvis du kommer til at inhalere toner, skal du straks søge læge.
Vær omhyggelig med, at du ikke får toner i øjnene eller munden. Hvis du får toner i øjnene eller munden, skal du straks vaske dig med koldt vand og søge læge.
Vær omhyggelig med, at din hud ikke kommer i berøring med toner. Hvis det skulle ske, skal du vaske dig med sæbe og koldt vand. Hvis der opstår irritation på huden, skal du straks søge læge.
Tonerpatroner, tromler og andre forbrugsmaterialer opbevares utilgængeligt for små børn. Hvis du indtager toner, skal du øjeblikkeligt søge læge.
Undlad at adskille eller ændre tonerpatronerne eller tromlerne. Ellers kan toneren blive spredt.
Opbevaring af tonerpatroner og tromler
Tonerpatroner bør opbevares køligt og væk fra direkte sollys. (De anbefalede opbevaringsforhold er temperaturer under 30 °C og en luftfugtighed under 80 %.)
Undlad at åbne tonerpatronen før brug.
Når du fjerner tromlen fra denne maskine med henblik på opbevaring, skal du sætte beskyttelsesdækslet over tromlen og derefter placere den fjernede tonerpatron i den originale beskyttelsespose eller vikle den ind i kraftigt stof.
Under opbevaring af tonerpatronerne og tromlerne skal du sørge for, de ikke står lodret eller er vendt på hovedet. Toneren kan sætte sig fast og vil muligvis ikke kunne vende tilbage til dens oprindelige tilstand, selvom den bliver rystet.
Opbevar ikke tonerpatronerne og tromlerne på følgende steder
Steder, hvor der er åben ild
Steder, hvor der er direkte sollys eller kraftigt sollys i fem minutter eller mere
Sted, hvor luften er meget saltholdig
Steder, hvor der er korroderende gasser (dvs. aerosolspray og ammoniak)
Steder med høj temperatur og høj luftfugtighed
Steder, hvor der er markante ændringer i temperaturen og luftfugtigheden, så der nemt kan opstå kondens
Steder, hvor der er meget støvet
Steder, der er inden for børns rækkevidde
Vær opmærksom på efterligninger af toner
Vær opmærksom på, at der findes efterligninger af Canon-toner på markedet. Hvis der bruges en efterligningstoner, kan dette resultere i dårlig udskriftskvalitet eller forringe maskinens ydeevne. Canon har ikke ansvaret for fejlfunktioner, ulykkestilfælde eller skader, der forårsages ved anvendelsen af efterligninger af toner.
Se under canon.com/counterfeit for at få flere oplysninger.
Tilgængelighedsperioden for reservedele, tonerpatroner og tromler
Reservedele, tonerpatroner og tromler til maskinen fås i mindst syv (7) år efter, produktion af denne maskinmodel er ophørt.
Emballage til tromler
Gem beskyttelsesposen til tonerpatronen og beskyttelsesdækslet til tromlen. De er nødvendige under transport af maskinen.
Emballagen kan ændres i form eller anbringelse eller kan tilføjes eller fjernes uden varsel.
Toner
Bekræft, at koden på maskinens frontdæksel og den på pakken med den ægte toner i er den samme.
Hvis en meddelelse vises, som beder dig om at udskifte tonerpatronen, skal du udskifte den brugte tonerpatron med den viste farve med en ny.
Toner fås i fire farver: sort, cyan, magenta og gul.
Kontrollér, hvilken tonerfarve du skal udskifte, før du bestiller toner hos din lokale autoriserede Canon-forhandler. Ligeledes ved udskiftning af tonerpatronen bør du kontrollere, at du skifter tonerpatronen ud med den samme farve.
Du må kun bruge tonerpatroner, der er anbefalet til denne maskine.
For optimal udskriftskvalitet anbefales det at bruge original Canon-toner.
Få oplysninger om denne maskines dedikerede modelnumre for tonerpatroner under Forbrugsstoffer.
Tromleenhed
Når du udskifter tromleenheden med en ny, så sørg for kun at bruge en tromleenhed, der er beregnet til denne maskine. For optimal udskriftskvalitet anbefales det at bruge en original Canon-tromleenhed.
Få oplysninger om denne maskinens dedikerede modelnumre for tromleenheder under Forbrugsstoffer.
Originale forbrugsstoffer
Canon udvikler hele tiden teknologiske nyskabelser inden for Canon-toner, -patroner og dele, som specifikt er beregnet til brug i Canons multifunktionsmaskiner.
Oplev fordelene ved optimal udskriftsydelse, udskriftsvolumen og udskrivninger i høj kvalitet, som opnås via Canons nye avancerede teknologier. Derfor anbefales brugen af originale Canon forbrugsstoffer til dine Canon-multifunktionsmaskiner.
0SS5-005