Justering af lydstyrke

Maskinen afgiver en lyd i en række forskellige situationer, f.eks. når en faxafsendelse er færdig, eller når der opstår papirstop eller en fejl. Du kan indstille lydstyrken for hver af disse lyde individuelt.
1
Tryk på (Lydstyrkeindstillinger) på kontrolpanelet.
2
Tryk på <Anden volumen>.
Hvis du vil skifte <Faxvolumen>, skal du trykke på / eller trække/svirpe skyderen og trykke på <Anvend>.
Indstilling
Beskrivelse og angivelse af værdier
<Faxvolumen>
Lyd afgivet under en faxafsendelse
0 til 1 til 3
3
Tryk på en indstilling.
Indstilling
Beskrivelse og angivelse af værdier
Fremgangsmåde
<Ringetone>
Lyd afgivet, når en indgående fax modtages
Gå til trin 4
0 til 1 til 3
<Tone for udført afsendelse>
Lyd afgivet, når faxafsendelse er færdig
Gå til trin 4
<Kun når der opstår fejl> <Til> (lys afgives) eller <Fra> (ingen lyd afgives) <Anvend>
0 til 1 til 3 
<Kun når der opstår fejl>
<Tone for udført modtagelse>
Lyd afgivet, når faxmodtagelsen er færdig
0 til 1 til 3 
<Kun når der opstår fejl>
<Tone for udført scanning>
Lyd afgivet, når scanning af faxdokument er gennemtført, eller der vises et element på skærmen
0 til 1 til 3 
<Kun når der opstår fejl>
<Indtastningstone>
Der afgives lyd, hver gang der trykkes på en tast på kontrolpanelet, eller der trykkes på et ugyldigt element på skærmen
<Til> (lyd afgives) eller <Fra> (ingen lyd afgives)
<Fra>
<Til>
<Ugyldig indtastningstone>
Lyd afgivet, når der udføres en ugyldig tastehandling, f.eks. når du angiver et nummer, der ligger uden for det gyldige indstillingsområde
<Fra>
<Til>
<Signal for indkøb af toner>
Lyd afgivet, når en tonerpatron er næsten opbrugt
<Fra>
<Til>
<Advarselstone>
Lyd afgivet, når der er opstået papirstop eller andre fejl
<Fra>
<Til>
<Tone for udført job>
Lyd afgivet, når en betjening som f.eks. kopiering eller scanning er færdig
<Fra>
<Til>
<Alarm for energibesp.>
Lyd afgivet, når maskinen aktiverer eller deaktiverer dvaletilstand
<Fra>
<Til>
<Advarselstone for original i fremfører>
Der afgives en lyd, når der lægges et dokument i fremføreren
<Fra>
<Til>
4
Tryk på / eller træk/svirp skyderen for at justere lydstyrken, og tryk på <Anvend>.
0SS5-01A