Grundlæggende betjening

I dette kapitel beskrives den grundlæggende betjening, f.eks. hvordan du bruger displayet, eller hvordan du ilægger papir og dokumenter, der ofte udføres for at bruge maskinens funktioner.

Dele og deres funktioner

I dette afsnit beskrives de udvendige og indvendige dele af maskinen og deres funktioner, samt hvordan tasterne på kontrolpanelet bruges, og hvordan displayet vises. Dele og deres funktioner

Brug af displayet

I dette afsnit beskrives den grundlæggende betjening af displayet samt, hvordan knapperne på displayet bruges til at justere indstillingsværdier eller fuldføre indstillinger. Brug af displayet

Indtastning af tekst

I dette afsnit beskrives det, hvordan du indtaster tegn og tal til registrering af destinationer til adressebogen, afsendelse af faxer osv. Indtastning af tekst

Logon på maskinen

I dette afsnit beskrives det, hvordan skærmen til angivelse af afdelings-id og pinkoden vises. Logon på maskinen

Placering af dokumenter

I dette afsnit beskrives det, hvordan du placerer dokumenter på glaspladen eller i fremføreren. Placering af dokumenter

Ilægning af papir

Dette afsnit beskriver, hvordan du lægger papir i papirskuffen og i universalbakken. Ilægning af papir

Registrering i adressebog

I dette afsnit beskrives, hvordan du registrerer destinationer til afsendelse af faxer eller scannede dokumenter. Registrering i adressebogen

Justering af lydstyrke

I dette afsnit beskrives, hvordan du justerer lydstyrken på de forskellige maskinlyd, f.eks. dem, der afgives, når faxafsendelsen er færdig, eller når der opstår en fejl. Justering af lydstyrke

Aktivering af dvaletilstand

I dette afsnit beskrives, hvordan du indstiller dvaletilstanden. Aktivering af dvaletilstand
0SS5-006