Aktivering af dvaletilstand

Funktionen til dvaletilstand reducerer den mængde strøm, der bruges af maskinen, ved at slå strømmen til kontrolpanelet fra. Hvis der ikke udføres nogen betjeninger på maskinen i et stykke tid, f.eks. under en frokostpause, kan du spare på strømmen ved blot at trykke på på kontrolpanelet. Du kan også bruge indstillingen til automatisk dvaletid til automatisk at sætte maskinen i dvaletilstand, hvis den ikke bruges i en angiven tidsperiode.
I dvaletilstand
Når maskinen går i dvaletilstand, lyser  gul grøn.
Situationer, hvor maskinen ikke går i dvaletilstand
Når maskinen er i drift
Når indikatoren [Behandler/data] lyser eller blinker
Når maskinen udfører en betjening, f.eks. justering eller rengøring
Når der opstår papirstop
Når røret på det valgfrie håndsæt eller røret på en ekstern telefon ikke er lagt på
Når menuskærmen vises
Når et job venter på at blive scannet til en USB-hukommelsesenhed eller til en computer
Når der vises en fejl på skærmen (Der er undtagelser. Maskinen går nogle gange i dvaletilstand, når disse fejlmeddelelser vises.)
Når maskinen kommunikerer med en uniFLOW-server
Når du vil indstille tidsindstillingen for automatisk dvaletilstand
Standardindstillingerne for den tidsperiode, der går, før maskinen automatisk går i dvaletilstand, er vist herunder. Vi anbefaler, at du bruger standardindstillingerne for at spare mest muligt strøm. Hvis du vil ændre den tid, der går, før maskinen automatisk går i dvaletilstand, skal du følge fremgangsmåden herunder.
1 minut (indstillingsområde er 1 til 60 minutter)
<Menu>  <Timerindstillinger>  <Automatisk dvaletid>  Angiv den tidsperiode, der går, før maskinen automatisk går i dvaletilstand <Anvend>
Afbrydelse af dvaletilstand
Tryk på displayet, eller tryk på en tast på kontrolpanelet.
Hvis der er tilsluttet en ekstern telefon, afbrydes maskinens dvaletilstand, når du tager røret af.
0SS5-01C