Registrering af ofte anvendte kopiindstillinger

Du kan registrere op til fire ofte anvendte kombinationer af kopiindstillinger. Du behøver blot at vælge en registreret indstillingskombination, når det er nødvendigt, for at eliminere behovet for at konfigurere de samme indstillinger, hver gang du tager kopier. Hvis du f.eks. ofte angiver antallet af kopier til 5, skal du angive <Kantsletning> til <Til> og øge skarpheden, når du kopierer. Du kan registrere indstillingskombinationer med et hvilket som helst navn.
<Kopi>  <Favoritindstillinger>  <Registr./red.> Vælg indstillingen  Tryk på hver indstilling, og angiv værdien  <Anvend>  <Ja>  <Ja>  <OK>

<Indstillinger 1> til <Indstillinger 4>

Registrér ofte anvendte kombinationer af kopiindstillinger som én af tilstandene. Hvis du vil redigere indstillingerne for en tilstand, der allerede er blevet registreret, skal du vælge den pågældende tilstand og trykke på <Registr./red.>.

Indstillinger

Konfigurer dine ofte anvendte indstillinger. Forskellige kopiindstillinger

<Skift navn>

Skift indstillingsnavnet.
Hvis du vil anvende en registreret indstilling, skal du trykke på <Kopi>  <Favoritindstillinger>  <Slet>  tryk på tilstanden <Ja>.
Hvis du vil anvende en registreret indstilling, skal du trykke på <Kopi>  <Favoritindstillinger>  tryk på tilstanden.
De registrerede indstillinger gemmes, også når maskinen er slukket.
Du kan ændre indstillingerne for en tilstand, når den er blevet aktiveret.
0SS5-028