Konfigurering af kopiindstillinger efter behov

Standardindstillingerne er de indstillinger, der vises, hver gang du tænder maskinen, eller du trykker på . Hvis du registrerer dine ofte anvendte indstillinger som standardindstillinger, kan du fjerne behovet for at kopiere de samme indstillinger, hver gang du laver kopier. Herudover kan du også registrere kombinationer af flere kopiindstillinger og bruge dem, når du har brug for dem.
Maskinen er forhåndskonfigureret med standardindstillinger (Liste over menuen Indstilling). Du kan ændre og registrere standardindstillingerne efter behov.
 
 
Skift kopiforholdet til 95 %, og registrér det som standardindstillingen. Fra nu af kan du lave kopier uden at ændre kopiforholdet. Ændring af standardindstillingerne
 
 
 
Gå til <Favoritindstillinger>, og registrér kombinationen af <2-sidet> og <Sætvis> angivet til <Til>. Du kan derefter nemt bruge denne indstillingskombination, hver gang du har brug for den. Registrering af ofte anvendte kopiindstillinger
0SS5-026