Justering af tæthed

 
Du kan justere tætheden af faxen, hvis teksten eller billederne i et dokument er for lyse eller for mørke.
<Fax>  <Tæthed>  Juster tætheden  <Anvend>

<->

Reducerer tætheden.

<+>

Øger tætheden.
0SS5-02S