Afsendelse af faxer

Der er nogle procedurer, du skal gennemføre, før du kan bruge faxfunktionerne. Konfiguration af startindstillingerne for faxfunktioner
1
Placer dokumentet/dokumenterne. Placering af dokumenter
2
Tryk på <Fax>.
3
Angiv destinationen ved hjælp af taltasterne, og tryk på <Anvend>.
Hvis din maskine er forbundet til en PBX (Private Branch Exchange), skal du trykke på <R>, før du angiver destinationen. Hvis <R> ikke er tilgængelig, skal du registrere indstillingerne for R-tasten. Indstilling af R-tast
Hvis du taster forkert, skal du trykke på . (Tryk flere gange for at slette tegn et for et, eller tryk og hold nede for at slette alle de indtastede tegn på én gang.)
Hvis du vil gøre det nemmere at angive destinationer ved hjælp af andre metoder, f.eks. adressebogen, skal du se Angivelse af destinationer for faxbeskeder
Når <Bekræft indtastet faxnummer> er angivet til <Til>, vises et skærmbillede, der beder dig om at indtaste destinationen igen (Kontrollerer destinationer før afsendelse af dokumenter). Bekræft ved at indtaste destinationen igen.
Send til udlandet
4
Angiv scanningsindstillingerne efter behov.
Forskellige faxindstillinger
5
Tryk på  for at påbegynde afsendelsen.
Scanningen starter.
Hvis du vil annullere afsendelsen, skal du trykke på   tryk på <Ja>.
Ved placering af dokumenter i fremføreren i trin 1
Faxen afsendes, når scanningen er udført.
Ved placering af dokumenter på glaspladen i trin 1
 
Hvis du altid vil sende faxer med de samme indstillinger:
Hvis du vil registrere en kombination af indstillinger, der skal bruges efter behov:
Hvis der skal lyde en alarm, når håndsættet ikke er lagt på:
Hvis du vil kontrollere klartonen før afsendelse for at undgå, at beskeder sendes til forkerte destinationer:
0SS5-02J