Udskrivning af plakater

 
Du kan udskrive en side i et dokument på flere sider. Hvis du f.eks. laver et etsidet dokument i A4-format ni gange større, får du en plakat med en størrelse på 3 x 3 ark i A4-format, når du udskriver dokumentet og sætter dem sammen.
Fanen [Grundlæggende indstillinger]  Vælg målene for din plakat i [Sidelayout] (f.eks. [Plakat 2x 2]) [OK]
Der er fire formatindstillinger: [Plakat [1 x 2]], [Plakat [2 x 2]], [Plakat [3 x 3]] og [Plakat [4 x 4]].
Indstillingerne for plakatstørrelse kan ikke vælges, når 2-sidet udskrivning er aktiveret. Vælg [1-sidet udskrift] i [1-sidet/2-sidet/Folderudskrivning], og vælg derefter en indstilling for plakatstørrelse.
Marker afkrydsningsfeltet [Udskriv kant] for at føje kanter til dine udskrifter. Kanterne er nyttige, hvis du vil sætte udskrifterne sammen eller skære margenerne fra.
0SS5-04A