Udskrivning af et dokument

I dette afsnit beskrives, hvordan du kan udskrive et dokument på computeren vha. printerdriveren.
1
Åbn et dokument i et program, og vis dialogboksen for udskrivning.
Hvordan dialogboksen for udskrivning vises, er forskelligt fra program til program. Du kan få flere oplysninger i betjeningsvejledningen for det program, du bruger.
2
Vælg maskinens printerdriver, og klik på [Preferences] (Indstillinger) (eller [Properties] (Egenskaber)).
Den skærm, der vises, varierer, afhængigt af det program du bruger.
3
Angiv udskriftsindstillingerne, f.eks. antal kopier og retningen af udskrifterne, og klik på [OK].
 Faner
Klik på hver enkelt fane for at vise skærmene for udskriftsindstillingerne og angive udskriftsindstillingerneefter behov. Forskellige udskriftsindstillinger
Standardindstillingen er for 2-sidet udskrivning. Rediger indstillingen efter behov. Skift mellem 1-sidet og 2-sidet udskrivning
 [Copies] (Kopier)
Angiv antallet af kopier.
[Orientation] (Papirretning)
Angiv udskriftsretningen ([Portrait] (Stående) eller [Landscape] (Liggende)). Indstillingen for retningen af dokumenter, som er angivet i programmet, er som regel afspejlet i printerdriveren.
Du kan registrere de angivne indstillinger i dette trin som en "profil" og bruge profilen, når du skal udskrive. Du kan undgå behovet for at skulle angive de samme indstillinger, hver gang du udskriver. Registrering af kombinationer af ofte anvendte udskriftsindstillinger
Klikbar brugergrænseflade
Du kan nemt angive sidelayoutet, indbindingspositionen osv. på en intuitiv måde på eksempelbilledet. Du kan få flere oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren.
4
Klik på [Udskriv] (eller [OK]).
Udskrivningen starter. I nogle programmer vises en skærm som nedenstående.
Hvis du vil annullere udskrivningen, skal du klikke på [Cancel] (Annuller), når ovenstående skærm vises. Når skærmen er væk igen, eller hvis den ikke vises, kan udskrivningen annulleres på andre måder. Annullering af udskrifter
Ved udskrivning fra Windows Store-app'en i Windows 8/8.1/Server 2012/2012 R2
Følg proceduren nedenfor.
Windows 8/Server 2012
Vis amuletterne i højre side af skærmen, og tryk eller klik på [Devices] (Enheder)  printeren, du bruger  [Print] (Udskriv). Når du udskriver på denne måde, kan du kun angive indstillinger for nogle af udskriftsfunktionerne.
Windows 8.1/Server 2012 R2
Vis amuletterne i højre side af skærmen, og tryk eller klik på [Devices] (Enheder)  [Print] (Udskriv)  printeren, du bruger  [Print] (Udskriv). Når du udskriver på denne måde, kan du kun angive nogle af udskriftsindstillingerne.
Hvis meddelelsen [Printeren kræver din opmærksomhed. Go to the desktop to take care of it.] (Printeren kræver din opmærksomhed. Gå til skrivebordet for at ordne det.) vises, skal du gå til skrivebordet og følge instruktionerne i den viste dialogboks. Denne meddelelse vises, når maskinen er indstillet til at vise brugernavnet under udskrivning og i lignende tilfælde.
0SS5-042