Indstilling af farvestatus

 
Du kan vælge en farvestatus (farve eller sort/hvid). Hvis der i et dokument både er sider i farve og sort/hvid, udskrives farvesider i farve og sider i sort/hvid automatisk ved at indstille den automatiske tilstand.
Fanen [Grundlæggende indstillinger] Vælg farvestatussen i [Farvestatus] [OK]

 [Farvestatus]

Vælg [Sort/hvid] eller [Farve]. Hvis du vælger [Automatisk [Farve/S-H]], skiftes
farvestatussen automatisk side for side.
Sådan angives de detaljerede farveindstillinger
Du kan også angive detaljerede farveindstillinger som f.eks. farvejustering og farvematching.
Du kan få flere oplysninger ved at klikke på [Hjælp] på skærmen for printerdriveren.
0SS5-04J