Indstilling af en ventetid for oprettelse af netværksforbindelse

Når et netværk er udviklet til at håndtere dublerede forbindelser med flere omskifterhubs og broer, skal det indeholde en mekanisme, der forhindrer pakker i at loope. En effektiv løsning er at definere en rolle for alle porte på hubben. Kommunikationen kan dog stadig blive forstyrret i op mod et minut, lige efter du har ændret måden, hvorpå netværksenhederne er tilsluttet, eller hvis du tilføjer en ny enhed. Hvis denne type problem opstår, skal du angive en ventetid ved oprettelse af forbindelse til netværket.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Netværksindstillinger>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode med taltasterne og derefter trykke på . Logon på maskinen
3
Tryk på <Ventetid for tilslutning ved start>.
4
Angiv ventetiden i sekunder, og tryk på <Anvend>.
Tryk på /, eller tryk på taltasterne for at angive tiden.
0SS5-07A