Logon på maskinen

Når styring af afdelings-id'er er aktiveret, skal du logge på, før du kan bruge maskinen. Når logonskærmen vises, skal du følge fremgangsmåden herunder for at angive afdelings-id og pinkode. Logonprocessen skal også bruges til systemadministrator-id.
Angivelse af LDAP-servergodkendelse
Når du trykker på <Fax> eller <Scan>, vises en loginskærm før det ønskede skærmbillede. Indtast det korrekte brugernavn og servernavn og den korrekte adgangskode for at aktivere brugen af de ønskede funktioner. Angivelse af LDAP-servergodkendelse (e-mail/delt mappe/filserver)
Brug af et kontrolkort
Meddelelsen <Isæt kortet.> vises på displayet. Sæt Copy Card Reader i kopikortlæseren. Copy Card Reader-F1
1
Angiv et id.
1
Tryk på <Afdelings-ID> (eller <Systemadministrator-ID>).
2
Angiv et tal på op til syv cifre vha. taltasterne, og tryk på <Anvend>.
Hvis der ikke er registreret en pinkode, skal du fortsætte til trin 3.
2
Indtast PIN.
1
Tryk på <PIN-kode>.
2
Angiv et tal på op til syv cifre vha. taltasterne, og tryk på <Anvend>.
3
Tryk på .
Logonskærmen ændres til startskærmen.
Når du er færdig med at bruge maskinen, skal du trykke på  igen for at få vist logonskærmen.
0SS5-00R