Konfiguration af SMB

 
SMB (Server Message Block) er en protokol til deling af ressourcer, f.eks. filer og printere, hvor der er flere end én enhed på et netværk. Maskinen anvender SMB til at gemme scannede dokumenter i en fælles mappe. Afhængigt af dit netværk kan det være nødvendigt at angive NetBIOS-navn og arbejdsgruppenavn.
NetBIOS-navn
I et Windows-netværk, der anvender NetBIOS, bruges NetBIOS-navne til at identificere netværksforbundne computere samt til fildeling og andre netværkstjenester. De fleste computere bruger computernavnet som NetBIOS-navnet.
Arbejdsgruppenavn
Et arbejdsgruppenavn er et navn til gruppering af flere computere, så de grundlæggende netværksfunktioner som f.eks. fildeling bliver tilgængelige på et Windows-netværk. Angiv arbejdsgruppenavnet for at identificere den gruppe, som maskinen tilhører.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratorstatus. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Netværksindstillinger] [SMB-indstillinger].
4
Klik på [Rediger ...].
5
Angiv de nødvendige indstillinger, og klik på [OK].
[NetBIOS-navn]
Angiv op til 15 alfanumeriske tegn for maskinens NetBIOS-navn.
[Arbejdsgruppenavn]
Angiv op til 15 alfanumeriske tegn for navnet på den arbejdsgruppe, som maskinen tilhører.
NetBIOS-navne eller arbejdsgruppenavne, der begynder med en stjerne (*), kan ikke registreres til en WINS-server.
6
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
0SS5-07E