Konfiguration af WINS

WINS (Windows Internet Name Service) er en navnefortolkningstjeneste, der knytter et NetBIOS-navn (en computer eller et printernavn på et SMB-netværk) sammen med en IP-adresse. Hvis du vil aktivere WINS, skal WINS-serveren være angivet.
Hvis du vil angive WINS-serverindstillinger, skal NetBIOS-navnet og arbejdsgruppenavnet være angivet. Konfiguration af SMB
Funktionen er ikke tilgængelig i et IPv6-netværk.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratorstatus. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Netværksindstillinger] [TCP/IP-indstillinger].
4
Klik på [Rediger ...] i [WINS-indstillinger].
5
Marker afkrydsningsfeltet [WINS-opløsning], angiv de krævede indstillinger, og klik på [OK].
[WINS-opløsning]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge WINS til navnefortolkning. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, når WINS ikke anvendes.
[WINS-serveradresse]
Angiv IP-adressen for WINS-serveren.
Hvis IP-adressen for WINS-serveren er hentet fra en DHCP-server, vil den hentede IP-adresse have forrang i forhold til den IP-adresse, der er angivet i tekstfeltet [WINS-serveradresse].
[Omfangs-ID]
Hvis netværket er opdelt i flere grupper med omfangs-id'er (identifikatorer for grupper af enheder på netværket), skal du angive op til 63 alfanumeriske tegn for omfangs-id'et. Udfyld ikke tekstfeltet, hvis der er ikke er angivet et omfangs-id for computeren.
6
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Der er også adgang til WINS-indstillinger fra <Menu>. WINS-indstillinger
0SS5-07F