Konfiguration af SNTP

 
SNTP (Simple Network Time Protocol) gør det muligt at justere systemuret ved hjælp af tidsserveren på netværket. Protokollen bruges typisk til synkronisering af maskinen og en server, f.eks. når maskinen skal have adgang til en LDAP-server, hvor denne sikkerhedsgodkendelse er aktiveret. Tiden indstilles ud fra UTC (Coordinated Universal Time), så angiv tidszoneindstillingen, før du konfigurerer SNTP (Indstillinger for dato/tid). SNTP-indstillingerne kan angives ved hjælp af Brugerinterface til fjernbetjening.
Maskinens SNTP understøtter både NTP- (version 3) og SNTP-servere (version 3 og 4).
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratorstatus. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Netværksindstillinger] [TCP/IP-indstillinger].
4
Klik på [Rediger ...] i [SNTP-indstillinger].
5
Marker afkrydsningsfeltet [Brug SNTP], og angiv de påkrævede indstillingerne.
[Brug SNTP]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge SNTP til synkronisering. Hvis du ikke vil bruge SNTP, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
[NTP-servernavn]
Angiv IP-adressen for NTP- eller SNTP-serveren. Hvis DNS er tilgængelig på netværket, kan du i stedet angive et værtsnavn (eller FQDN) på op til 255 alfanumeriske tegn (eksempel: ntp.example.com).
[Pollinginterval]
Angiv intervallet mellem en synkronisering og den næste synkronisering. Angiv et interval fra 1 til 48 timer.
6
Klik på [OK].
7
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Test af kommunikation med NTP-/SNTP-serveren
Du kan teste, om maskinen kommunikerer med den registrerede tidsserver via SNTP. Gå til [Indstillinger/registrering]  [Netværksindstillinger]  [TCP/IP-indstillinger], og klik på [Kontrollér NTP-server] i [SNTP-indstillinger]. Hvis der er etableret en ordentlig forbindelse, vises resultatet, som det er angivet herunder. Bemærk, at denne handling ikke justerer systemuret.
0SS5-07J