Registrering af LDAP-servere

 
Hvis der implementeres en LDAP-server på netværket, kan du søge efter faxnumre eller e-mailadresser på serveren og derefter angive dem som destinationer eller registrere dem i adressebogen. Du kan registrere op til LDAP-servere til maskinen. Registrer LDAP-servere via Brugerinterface til fjernbetjening.
Følgende LDAP-servere understøttes af maskinen: Windows Server 2003/ Server 2008/Server 2012 Active Directory.
Maskinen kommunikerer med LDAP-servere vha. LDAPv3.
UTF-8 er den understøttede tegnkodning, der bruges, når der sendes tekstdata mellem maskinen og en LDAP-server.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratorstatus. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Netværksindstillinger]  [LDAP-serverindstillinger].
4
Klik på [Registrér ny server...] i [Redigér LDAP-server (til søgning)].

Hvis du vil redigere serveroplysninger
Klik på et tekstlink under [Servernavn] for redigeringsskærmen.
Sådan slettes registrerede serveroplysninger
Klik på [Slet] til højre for det servernavn, du vil slette  klik på [OK].
5
Angiv de nødvendige indstillinger.
[Servernavn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for at identificere LDAP-serveren.
[Serveradresse]
Angiv IP-adressen for LDAP-serveren eller op til 47 alfanumeriske tegn, når det gælder serverens værtsnavn (eksempel: ldap.example.com).

[Serveradresse] og DNS
Hvis du vil forhindre, at der opstår fejl under søgning efter destinationer, skal du sørge for at kontrollere følgende:
Hvis værtsnavnet er angivet for [Serveradresse], skal du sørge for, at der er en tilgængelig DNS-server på netværket.
Hvis IP-adressen er angivet for [Serveradresse], skal du kontrollere, om DNS-serveren kun understøtter opslag fremad. Hvis serveren kun understøtter opslag fremad, skal du vælge [Brug ikke] eller [Brug] for [Login-informationer]. Hvis du vælger [Brug (sikkerhedsautent.)], skal du sørge for, at DNS-serveren understøtter opslag i modsat retning.
[Position til start af søgning]
Angiv noden i det DIT (directory information tree), du vil begynde at søge fra. Hvis du ikke angiver noget i tekstfeltet, indstilles maskinen til automatisk at begynde søgningen fra en vilkårlig node.
Afhængigt af hvilken type tegn der anvendes, kan der angives op til 120 tegn.
Når du angiver noden, skal du angive "DC=", efterfulgt af et værtsnavn (en tegnstreng afgrænset med punkttegn i Active Directory-domænenavnet) og adskille hvert post med et komma. Hvis domænenavnet f.eks. er "john.eksempel.com", skal du angive "DC=john,DC=eksempel,DC=com".
[Portnummer]
Angiv det portnummer, der bruges til kommunikation med LDAP-serveren.
[Timeout for søgning]
Angiv, i hvor lang tid maskinen søger. Angiv mellem 30 og 300 sekunder.
[Login-informationer]
Vælg [Brug ikke], [Brug] eller [Brug (sikkerhedsautent.)], afhængigt af godkendelsestype, der er implementeret af LDAP-serveren. Når [Brug] eller [Brug (sikkerhedsautent.)] er valgt, skal brugernavnet og adgangskoden angives.
[Brug ikke]
Vælg ikke at godkende maskinen ved hjælp af logonoplysninger.
[Brug]
Vælg ikke godkende maskinen ved hjælp af logonoplysninger.
[Brug (sikkerhedsautent.)]
Vælg at bruge data, der er hentet af Kerberos, en netværksgodkendelsesprotokol, for at få godkendelsesadgangskoden. Hvis denne indstilling vælges, skal uret på maskinen synkroniseres med uret på LDAP-serveren.
[Brugernavn]
Angiv brugernavnet for den maskine, der blev registreret til LDAP-serveren. Afhængigt af hvilken type tegn der anvendes, kan der angives op til 120 tegn.
Når [Brug] er valgt for [Login-informationer], skal du angive brugernavnet i formatet "(domænenavn)\(brugernavn)" (eksempel: domæne1\bruger1).
Når [Brug (sikkerhedsautent.)] vælges, skal du kun angive brugernavnet (f.eks.: bruger1).
[Indstil/ret adgangskode]
Hvis du vil angive eller ændre adgangskoden, skal du markere afkrydsningsfeltet og angive op til 24 tegn i tekstfeltet [Adgangskode].
[Domænenavn]
Når [Brug (sikkerhedsautent.)] vælges for [Login-informationer], skal du angive op til 120 alfanumeriske tegn for mappestrukturnavnet i Active Directory (eksempel: eksempel.com).
6
Klik på [OK].
0SS5-07H