Overvågning og styring af maskinen med SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) er en protokol til overvågning og styring af kommunikationsenheder på et netværk ved hjælp af MIB (Management Information Base). Maskinen understøtter SNMPv1 og den sikkerhedsudvidede SNMPv3-udgave. Du kan kontrollere statussen på maskinen fra en computer, når du udskriver dokumenter eller bruger Brugerinterface til fjernbetjening. Du kan aktivere enten SNMPv1 eller SNMPv3 eller begge på samme tid. Angiv indstillingerne for hver version, så de passer til dit netværksmiljø og anvendelsens formål.
SNMPv1
SNMPv1 anvender oplysninger, der kaldes "community" til at definere omfanget af SNMP-kommunikation. Da disse oplysninger er tilgængelige for netværket som almindelig tekst, er dit netværk følsomt over for angreb. Hvis du have netværkssikkerhed, skal du deaktivere SNMPv1 og bruge SNMPv3.
SNMPv3
Med SNMPv3 kan du implementere styring af netværksenheder, der beskyttes af robuste sikkerhedsfunktioner. Bemærk, at TLS skal være aktiveret for Brugerinterface til fjernbetjening, før du konfigurerer SNMPv3 (Aktivering af TLS-krypteret kommunikation for Brugerinterface til fjernbetjening).
Maskinen understøtter ikke funktion til trap-beskeder i SNMP.
Du kan ændre portnummeret for SNMP ved at se Ændring af portnumre.
Når SNMP-styringssoftwaren er installeret på en computer på netværket, kan du konfigurere, overvåge og styre maskinen fra fjernlokation via computeren. Du kan få flere oplysninger i betjeningsvejledningen til din styringssoftware.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Netværksindstillinger] [SNMP-indstillinger].
4
Klik på [Rediger ...].
5
Angiv SNMPv1-indstillinger.
Hvis det ikke er nødvendigt at ændre SNMPv1-indstillingerne, skal du gå videre til det næste trin.
[Brug SNMPv1]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere SNMPv1. Du kan kun angive resten af SNMPv1-indstillingerne, når dette afkrydsningsfelt er markeret.
[Brug gruppenavn 1]/[Brug gruppenavn 2]
Marker afkrydsningsfeltet for at angive et community-navn. Hvis du ikke behøver angive et community-navn, skal du rydde afkrydsningsfeltet.
[Gruppenavn]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for community-navn.
[MIB-adgangstilladelse]
For hvert community skal du vælge [Læs/skriv] eller [Skrivebeskyttet] i forhold til adgangsrettighederne til MIB-objekter.
[Læs/skriv]
Tillader både visning og ændring af værdierne for MIB-objekter.
[Skrivebeskyttet]
Tillader kun visning af værdierne for MIB-objekter.
[Brug dedikeret gruppe]
Et dedikeret community er et forudindstillet community, der udelukkende er beregnet til administratorer, der anvender Canon-software som f.eks. iW Management Console. Marker afkrydsningsfeltet for at bruge dedikeret community. Hvis det ikke er nødvendigt at bruge et dedikeret community, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
Aktivering af SNMPv1
Deaktivering af SNMPv1
Marker afkrydsningsfeltet [Brug SNMPv1].
6
Angiv SNMPv3-indstillinger.
Hvis det ikke er nødvendigt at ændre SNMPv3-indstillingerne, skal du gå videre til det næste trin.
[Anvend SNMPv3]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere SNMPv3. Du kan kun angive resten af SNMPv3-indstillingerne, når dette afkrydsningsfelt er markeret.
[Aktivér bruger]
Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere [Brugerindstillinger 1]/[Brugerindstillinger 2]/[Brugerindstillinger 3]. Hvis du vil deaktivere brugerindstillingerne, skal du rydde det tilhørende afkrydsningsfelt.
[Brugernavn]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for brugernavnet.
[MIB-adgangstilladelse]
Vælg [Læs/skriv] eller [Skrivebeskyttet] i forhold til adgangsrettighederne til MIB-objekter.
[Læs/skriv]
Tillader både visning og ændring af værdierne for MIB-objekter.
[Skrivebeskyttet]
Tillader kun visning af værdierne for MIB-objekter.
[Sikkerhedsindstillinger]
Vælg [Godkendelse Til/Kryptering Til], [Godkendelse Til/Kryptering Fra] eller [Godkendelse Fra/Kryptering Fra] for den ønskede kombination af godkendelses- og krypteringsindstillinger.
Aktivering af SNMPv3
Deaktivering af SNMPv3
Marker afkrydsningsfeltet [Anvend SNMPv3].
7
Angiv indstillinger for hentning af printeradministrationsoplysninger.
Med SNMP kan printeradministrationsoplysningerne, f.eks. udskrivningsprotokoller og printerporte, overvåges og hentes regelmæssigt fra en computer på netværket.
[Hent printerstyringsinformationer fra vært]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere overvågning af maskinens printeradministrationsoplysninger via SNMP. Du kan deaktivere overvågningen af printeradministrationsoplysningerne ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
8
Klik på [OK].
9
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Deaktivering af SNMPv1
Nogle af disse funktioner bliver utilgængelige, f.eks. at få maskinoplysninger via printerdriveren.
Brug af kontrolpanelet
Du kan aktivere eller deaktivere SNMP-indstillingerne fra <Menu>. SNMP-indstillinger
Aktivering af både SNMPv1 og SNMPv3
Hvis begge SNMP-versioner er aktiveret, anbefales det, at MIB-adgangstilladelse i SNMPv1 angives til [Skrivebeskyttet]. MIB-adgangstilladelsen kan indstilles uafhængigt i SNMPv1 og SNMPv3 (og for hver bruger i SNMPv3). Hvis [Læs/skriv] (fuld adgangstilladelse) vælges i SNMPv1, negerer det de robuste sikkerhedsfunktioner, der er et kendetegn ved SNMPv3, fordi de fleste af maskinindstillingerne så kan kontrolleres med SNMPv1.
0SS5-07K