Ændring af portnumre

Porte fungerer som endepunkter for kommunikation med andre enheder. Konventionelle portnumre bruges typisk til større protokoller, men enheder, der benytter disse portnumre, er sårbare over for angreb, da disse portnumre er velkendte. For at øge sikkerheden kan din netværksadministrator ændre portnumrene. Når et portnummer er blevet ændret, skal det nye nummer deles med kommunikationsenheder såsom computere og servere. Angiv indstillinger for portnumre alt efter netværksmiljøet.
Hvis du vil ændre portnummeret for proxyservere, skal du se Angivelse af proxy.
Hvis du vil ændre portnummeret for LDAP-servere, skal du se Registrering af LDAP-servere.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Netværksindstillinger>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode med taltasterne og derefter trykke på . Logon på maskinen
3
Tryk på <TCP/IP-indstillinger>  <Indstillinger for portnummer>.
4
Tryk på port.

Få mere at vide om porte
<LPD>/<RAW>/<WSD-Multicast Discovery> Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner
<HTTP> Deaktivering af HTTP-kommunikation
<Multicast Discovery> Konfiguration af indstillinger for software til styring af enheder
<POP3>/<SMTP> Konfiguration af e-mailindstillinger
<FTP> Indstilling af en filserver
<SNMP> Overvågning og styring af maskinen med SNMP
5
Angiv portnummeret ved hjælp af taltasterne, og tryk på <Anvend>.
6
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
0SS5-084