Angivelse af proxy

En proxy (eller HTTP-proxyserver) henviser til en computer eller et stykke software, der udfører HTTP-kommunikation for andre enheder, især i forbindelse med kommunikation med ressourcer uden for netværket som f.eks. i forbindelse med besøg på websteder. Klientenhederne opretter forbindelse uden for netværket gennem proxyserveren og kommunikerer ikke direkte med de udenforstående ressourcer. Angivelsen af en proxy gør det ikke kun nemmere at administrere trafik mellem interne og udenforstående netværk, autoriseret adgang blokeres også, og antivirusbeskyttelse konsolideres for øget sikkerhed. I forbindelse med angivelsen af en proxy skal du sørge for, at du har de nødvendige proxyoplysninger, herunder IP-adresse, portnummer samt brugernavn og adgangskode til godkendelse.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratorstatus. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Netværksindstillinger] [TCP/IP-indstillinger].
4
Klik på [Rediger ...] i [Proxy-indstillinger].
5
Marker afkrydsningsfeltet [Anvend proxy], og angiv de påkrævede indstillingerne.
[Anvend proxy]
Markér afkrydsningsfeltet for at bruge den angivne proxyserver, når der skal kommunikeres med en HTTP-server.
[Adresse til HTTP proxyserver]
Indtast proxyserverens adresse. Angiv IP-adressen eller værtsnavnet alt efter miljøet.
[Portnummer til HTTP-proxyserver]
Skift portnummeret efter behov. Indtast et nummer mellem 1 og 65535.
[Anvend proxy-godkendelse]
Bekræft godkendelse af proxyserveren ved at markere afkrydsningsfeltet og indtaste op til 24 alfanumeriske tegn for brugernavnet i tekstfeltet [Brugernavn].
[Indstil/ret adgangskode]
Du kan angive eller ændre adgangskoden for proxygodkendelse, når den er aktiveret, ved at markere afkrydsningsfeltet og indtaste op til 24 alfanumeriske tegn for den nye adgangskode i tekstfeltet [Adgangskode].
6
Klik på [OK].
7
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
0SS5-085