Generering af nøglepar

Der kan genereres et nøglepar med maskinen, når det er nødvendigt til krypteret kommunikation via TLS (Transport Layer Security). Du kan bruge TLS, når du har adgang til maskinen via Brugerinterface til fjernbetjening. Der kan registreres op til fem nøglepar til maskinen.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratorstatus. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Sikkerhedsindstillinger] [Nøgle- og certifikatindstillinger].
4
Klik på [Generér nøgle ...].

Sletning af et registreret nøglepar
Klik på [Slet] til højre for det nøglepar, du vil slette  klik på [OK].
Det er ikke muligt at slette et nøglepar, hvis det aktuelt bruges til et formål, f.eks. når der vises "TLS" eller "IEEE 802.1X" under [Nøglebrug]. I dette tilfælde skal du deaktivere funktionen eller erstatte nøgleparret, før du sletter det.
5
Angiv indstillinger for nøglen og certifikatet.
 [Nøgleindstillinger]
[Nøglenavn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn til navngivning af nøgleparret. Angiv et navn, så det bliver nemmere for dig at finde på listen på et senere tidspunkt.
[Signaturalgoritme]
Vælg signaturalgoritmen på rulleliste.
[Nøglealgoritme]
RSA bruges til generering af et nøglepar. Vælg nøglelængden på rullelisten. Des højere værdien er for nøglelængden, desto langsommere er kommunikationen. Sikkerheden er dog strammere.

[512bit] kan ikke vælges for nøglelængden, hvis [SHA384] eller [SHA512] vælges for [Signaturalgoritme].
 [Certifikatindstillinger]
[Startdato for gyldighed (ÅÅÅÅ/MM/DD)]
Angiv den dato, hvorfra certifikatet er gyldigt, mellem 01/01/2000 og 31/12/2037.
[Slutdato for gyldighed (ÅÅÅÅ/MM/DD)]
Angiv den dato, til hvilken certifikatet er gyldigt, mellem 01/01/2000 og 31/12/2037. Der kan ikke angives en dato, der ligger tidligere end [Startdato for gyldighed (ÅÅÅÅ/MM/DD)].
[Land/område]
Klik på alternativknappen [Vælg land/område], og vælg landet/området på rullelisten. Du kan også klikke på alternativknappen [Indtast internetlandekode] og angive en landekode, f.eks. "US" for USA.
[Stat]/[By]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for placeringen efter behov.
[Organisation]/[Organisationsenhed]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for organisationsnavnet efter behov.
[Alment navn]
Angiv op til 41 alfanumeriske tegn for certifikatets "common name" efter behov. "Common Name" forkortes ofte som "CN".
6
Klik på [OK].
Det kan tage ca. 10-15 minutter at generere et nøglepar.
Når der er blevet genereret et nøglepar, registreres det automatisk til maskinen.
0SS5-08X