Brug af nøglepar og digitale certifikater, der er udstedt af CA

Nøglepar og digitale certifikater kan hentes fra en CA (certification authority) til brug på maskinen. Du kan gemme og derefter registrere disse filer ved hjælp af Brugerinterface til fjernbetjening. Sørg for, at nøgleparret og certifikatet over maskinens krav (Krav til nøgler og certifikater). Der kan registreres op til fem nøglepar og 10 CA-certifikater (inklusive de fem forhåndsinstallerede certifikater).
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratorstatus. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Sikkerhedsindstillinger]  [Nøgle- og certifikatindstillinger] (for nøglepar) eller [CA-certifikatindstillinger] (for CA-certifikater).
4
Klik på [Registrer nøgle og certifikat ...] eller [Registrer CA-certifikat ...].

Sletning af et registreret nøglepar eller CA-certifikat
Klik på [Slet] til højre for det nøglepar eller CA-certifikat, du vil slette klik på [OK]. Du kan ikke slette de forhåndsinstallerede CA-certifikater.
Det er ikke muligt at slette et nøglepar, hvis det aktuelt bruges til et formål, f.eks. når "[TLS]" eller "[IEEE 802.1X]" vises under [Nøglebrug]. I dette tilfælde skal du deaktivere funktionen eller erstatte nøgleparret, før du sletter det. Det forhåndsinstallerede CA-certifikat kan ikke slettes.
Deaktivering eller aktivering af forhåndsinstallerede CA-certifikater
Klik på [Deaktiver] til højre for det forhåndsinstallerede CA-certifikat, du vil deaktivere. Hvis du vil aktivere certifikatet igen, skal du klikke på [Aktivér] til højre for certifikatet.
5
Klik på [Installer ...].

Sletning af nøglepar eller CA-certifikat
Klik på [Slet] til højre for den fil, du vil slette, og klik derefter på [OK].
6
Klik på [Gennemse...], angiv den fil, der skal installeres, og klik på [Start installation].
Nøgleparret eller CA-certifikatet er installeret på maskinen.
7
Registrer nøgleparret eller CA-certifikatet.
 Registrering af et nøglepar
1
Klik på [Registrer ...] til højre for det nøglepar, du vil registrere.
2
Angiv navnet på nøgleparret og adgangskoden, og klik derefter på [OK].
[Nøglenavn]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn til navngivning af nøgleparret, der skal registreres.
[Adgangskode]
Angiv op til 24 alfanumeriske tegn for adgangskoden til filens private nøglesæt, der skal registreres.
 Registrering af et CA-certifikat
Klik på [Registrer ...] til højre for det CA-certifikat, du vil registrere.
 
0SS5-08Y