Udskiftning af beholder til overskudstoner

Der vises en meddelelse, når beholderen til overskudstoner næsten er fuld. Du kan også kontrollere, hvor meget overskudstoner beholderen kan indeholde på displayet.
Canon Danmark vil bortskaffe brugte beholdere til overskudstoner.
Brugt toner kan ikke genbruges. Bland ikke ny og brugt toner sammen.
Brug kun beholdere til brugt toner, der er beregnet til denne maskine.
Du må ikke udskifte beholderen med overskudstoner, før meddelelsen, der beder om udskiftning af beholderen, bliver vist i displayet.
Hvis beholderen til brugt toner skal udskiftes under et printjob, udføres de resterende print, når den nye beholder til brugt toner er installeret.

Når der vises en meddelelse

Den meddelelse, der vises på displayet, afhænger af den resterende plads i beholderen til overskudstoner. Følg meddelelsesinstruktionerne, sørg for, at du har en ekstra beholder til overskudstoner, eller forbered udskiftningen af den aktuelle beholder.
<Overskudstonerbeh. næsten fyldt. Udsk. ikke nødv. nu.>
Denne meddelelse giver dig besked om, at beholderen til overskudstoner snart skal udskiftes. Grundlæggende anbefales det at udskifte toneren, også selvom du kan fortsætte udskrivningen.

Når denne meddelelse vises
Når du kopierer eller udskriver, kan du fortsætte med at udskrive dokumentet.
<Udskift overskudstonerbeh.>
Denne meddelelse giver dig besked om, at beholderen til overskudstoner er fuld. Erstat med en ny beholder til overskudstoner.
Tryk på <Næste> for at få vist udskiftningsinstruktioner.

Kontrol af resterende plads i beholder til overskudstoner

Du kan kontrollere, hvor meget plads der er tilbage i beholderen til overskudstoner, ved hjælp af følgende procedure.
  <Enhedsstatus>  <Overskudstoner>  Kontrol af resterende plads i beholder til overskudstoner

Meddelelser om overskudstonerniveau

<OK>: Det er ikke nødvendigt at udskifte beholder til overskudstoner.
<Næsten fyldt>: Beholderen til overskudstoneren er næsten fuld. Det anbefales at udskifte beholderen med en ny.
<Fuld>: Beholderen til overskudstoneren er fuld. Udskift den med en ny beholder.
<Ikke isat>: Der er ikke indsat en ny beholder til overskudstoner.
0SS5-0C1